Boendestöd

Boendestöd

Individuellt utformat stöd:

Boendestöd är en praktisk och social insats för personer med psykisk funktionsnedsättning. Insatsen ska underlätta för dig att hantera din vardag. Vi ger dig stöd på dina villkor så att du kan leva ett självständigt liv med hög livskvalitet. Våra boendestödjare har anpassad utbildning och erfarenhet.

Vi hjälper bland annat till med:

  • Veckoplanering och rutiner
  • Förberedelser och stöd inför möten eller vård- och myndighetskontakter
  • Post, räkningar och vardagsadministration
  • Hemmets skötsel, inköp och mathållning
  • Att bryta social isolering
  • Leta efter bostad
  • Hitta meningsfull sysselsättning eller fritidsaktivitet

Vår kompetens

För att kunna möta ditt behov på bästa sätt har vi en bred kompetens för att säkerställa bästa möjliga samarbete mellan dig och din boendestödjare, där dina önskemål, intressen och behov tillgodoses av en medarbetare med lämplig erfarenhet och kompetens.

Ett äldre par kramas